Terug

Tokio

Een consortium van Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen bezocht Japan met als doel om kennis uit te wisselen op het gebied van bescherming van de sociale infrastructuur.